آهنگ مستی از سینا پارسیان
توسط مجید فرد
02:59
متن آهنگ مستی سینا پارسیان
به مستی شب سپری شه
بیدار بمونی شاید از عشق خبری شه
میگن عشق به همین حال بدی و در به دری شه
شکستی با دل سنگت منو شیشه به شیشه
نه میتونم ببرم عشقتو از یاد ای داد ای داد
دل من بعد تو دلداری نمیخواد ای داد ای داد
رفتی و عشق تو از سکه نیوفتاد ای داد ای داد
اتفاقات بدی بعد تو رخ داد ...
به مستی شب سپری شه
بیدار بمونی شاید از عشق خبری شه
میگن عشق به همین حال بدی و در به دری شه
شکستی با دل سنگت منو شیشه به شیشه
نظر
برای نظر دادن وارد شوید
آمار
امروز
0
دیروز
0
همه
34
شنوندگان
لایک
بیشتر از مجید فرد
گزارش نقض قوانین
بعدی
loading....