کالری شمار زیره
2 دنبال کننده
اپلیکیشن زیره، یک نرم افزار کاربردی کالری شماری و رژیم غذ...
دنبال می کنید
کالری شمار زیره
2 دنبال کننده
مجید فرد
296 دنبال کننده
دنبال کننده 2
دنبال می کنید 2
فایل 2
موقعیت : Iran (islamic Republic Of), تهران
بیوگرافی : اپلیکیشن زیره، یک نرم افزار کاربردی کالری شماری و رژیم غذایی آنلاین است که به شما در رسیدن به وزن ایده آل و داشتن تناسب اندام کمک میکند. پایه ریزی نرم افزار زیره بر اساس متد ارائه رژیم دکتر کرمانی در کنار استفاده از تکنولوژی و پیاده سازی هوش کاربردی در سیستم ایجاد شده است.شمارش کالری ممکن است کاری سخت و پیچیده به نظر آید.
وبسایت : https://mag.zirehapp.com
دنبال کننده
دنبال می کنید
بعدی
loading....